Bagaimana Cara Mengelakkan Riba Pada Transaksi Jual Beli Emas

Riba pada jual beli emas boleh berlaku dalam dua keadaan. Pertama: Penangguhan serahan emas, kedua: Penangguhan bayaran harga emas. Jadi, untuk mengelakkan berlakunya riba, kedua dua bayaran harga dan serahan emas mestilah dilakukan segera ketika melakukan aqad jual beli emas (di dalam majlis aqad) tanpa sebarang penangguhan keseluruhan atau baki bayaran/emas. Di antara cara cara […]
Read More: Bagaimana Cara Mengelakkan Riba Pada Transaksi Jual Beli Emas

[get_sheet_value location="Iklan!b3"][get_sheet_value location="Iklan!b4"]