Perbankan Islam dan jual beli Emas, apabila kerangka Usul Fiqh dibuang

Perbankan Islam dan jual beli Emas, apabila kerangka Usul Fiqh dibuang
Katalog Barang Kemas Baru di Laman Web Kami
View Catalog


Antara faktor terbesar menyumbang kepada salah faham terhadap muamalat adalah apabila penilaian yang dilakukan bukan didalam kerangka disiplin ilmu Usul Fiqh. Kerangka kefahaman Usul Fiqh masyarakat secara umum agak ringkas, cukup sekadar mengetahui apakah perkara Wajib, Sunat, Harus, Makruh mahupun Haram dan apakah kesan pada setiap satu hukum. Apabila melakukan perkara wajib mendapat pahala, meninggalkan […] Read More: Perbankan Islam dan jual beli Emas, apabila kerangka Usul Fiqh dibuang
Easy Personal Loan During Covid-19 Crisis
Compare At RinggitPlus
Belajar Emas, Ebook Ilmu Asas Jual Beli Emas 101
Learn More