Kepelbagaian Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Emas; Adakah ianya khilaf?

Kepelbagaian Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Emas; Adakah ianya khilaf?
Katalog Barang Kemas Baru di Laman Web Kami
View Catalog


Salah satu Riba yang melibatkan emas dan lain-lain barang ribawi ialah riba al-nasiiah dan al-yad. Iaitu penangguhan penyerahan salah satu item ribawi sama ada harga atau barang. Berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Sama ada di kalangan ulama silam atau sesama ulama kontemporari. Pandangan Pertama Mengharamkan secara mutlak sebagaimana yang tercatat dalam sirah. Gabenor Syam […] Read More: Kepelbagaian Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Emas; Adakah ianya khilaf?
Easy Personal Loan During Covid-19 Crisis
Compare At RinggitPlus
Belajar Emas, Ebook Ilmu Asas Jual Beli Emas 101
Learn More