Kepelbagaian Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Emas; Adakah ianya khilaf?

Kepelbagaian Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Emas; Adakah ianya khilaf?
ACCESSORIES 916 UNTUK SAMBUNG PUTUS ROSAK
View Catalog


Salah satu Riba yang melibatkan emas dan lain-lain barang ribawi ialah riba al-nasiiah dan al-yad. Iaitu penangguhan penyerahan salah satu item ribawi sama ada harga atau barang. Berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Sama ada di kalangan ulama silam atau sesama ulama kontemporari. Pandangan Pertama Mengharamkan secara mutlak sebagaimana yang tercatat dalam sirah. Gabenor Syam […] Read More: Kepelbagaian Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Emas; Adakah ianya khilaf?
3PLY FACEMASK FOR RM0.10 PER PCS LOCAL SELLER
View Item

BELAJAR KIRA EMAS EBOOK ASAS NIAGA EMAS KILANG
View Catalog