Dr Azman: Bolehkah saya menjual emas tidak sama dengan pasaran?

Soalan: Bolehkan saya menjual emas dengan harga saya sendiri walalupun tidak sama dengan harga pasaran? Jawapan Ya. Penetapan harga sesuatu barang dalam sesuatu jual beli adalah berdasarkan kepada persetujuan kedua dua pihak yang berkontrak, iaitu penjual dan pembeli. Sebagai contoh, walaupun harga sebuah rumah semi D di sebuah kawasan perumahan adalah sekikar RM500, tetapi penjual […]
Read More: Dr Azman: Bolehkah saya menjual emas tidak sama dengan pasaran?

[get_sheet_value location="Iklan!b3"][get_sheet_value location="Iklan!b4"]