Apakah Barangan Diklasifikasikan Sebagai Emas Perhiasan?

Apakah Barangan Diklasifikasikan Sebagai Emas Perhiasan?

ISU: Merujuk kepada hadis, “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, kurma dengan kurma, garam dengan garam, (ditukarkan) sesama jenis, pada kadar yang sama, secara tunai (spot), sekiranya berlainan jenis, maka jual belilah sesuka hatimu selama mana ia adalah pertukaran tunai.” [Muslim, Abu Daud, al-Nasai, dan Ahmad] Apakah barangan yang […] Read More: Apakah Barangan Diklasifikasikan Sebagai Emas Perhiasan?